apr 23

Forårsbrev 2019

Forårsbrev april 2019 Kære Kolonihavefolk Generalforsamlingen er vel overstået, og vi sender jer et referat, en medlemsliste, og nogle praktiske oplysninger som kan gemmes til senere brug. Husk også at I altid kan finde relevante oplysninger på foreningens hjemmeside: www.haveforeningenkirkevangen.dk – og i foreningens opslagskasser. Hækklipning: Alle hække skal være klippet inden d. 1. juli, …

Læs mere »

Permanent link til denne artikel: http://www.haveforeningenkirkevangen.dk/wp/foraarsbrev-2019/

aug 25

Sådan bliver du containervagt

Du skriver dig på listen i opslagskassen. Du får udleveret nøglen når det bliver din tur. Du har ansvar for at der kun kommer grønt affald i containeren. Du bestemmer selv om du vil åbne containeren uden for normal åbningstid. Du må komme grønt affald i containeren når det passer dig.  (Du kan jo ikke …

Læs mere »

Permanent link til denne artikel: http://www.haveforeningenkirkevangen.dk/wp/saadan-bliver-du-containervagt/

jul 27

Generalforsamling 2019

Referat fra Haveforeningen Kirkevangen Generalforsamling 23. marts 2019. Der var mødt 30 medlemmer af foreningen op. De repræsenterede 22 haver. Formanden byder velkommen. Steen bliver valgt til dirigent, Karin som referent. Dirigenten konstaterer at generalforsamlingen er lovligt indkaldt, gennemgår dagsordenen og giver ordet til formanden som fremlægger:   Bestyrelsens beretning 2018 Livets gang i Havekolonien …

Læs mere »

Permanent link til denne artikel: http://www.haveforeningenkirkevangen.dk/wp/generalforsamling-2015/

jul 27

Byggevedtægter 2018

Kolonihaveforbundets Århuskreds BYGGERETNINGSLINIER VEDR. KOLONIHAVEHUSE 2016 v/1 Byggeretningslinjerne er udarbejdet i henhold til lejeaftalen med Århus Kommune Ved alle byggeansøgninger betales et GEBYR KR. 750,00 Gebyret dækker byggeansøgning og et byggesyn. Efterfølgende byggesyn koster et gebyr på 250 kr. Gebyrernes størrelse bestemmes af kredsgeneralforsamlingen ÅRHUSKREDSENS KONTORÅBNINGSTIDER SE KREDSENS HJEMMESIDE RETNINGSLINIER VEDR. OPFØRELSE – TILBYGNING – ELLER OMBYGNING …

Læs mere »

Permanent link til denne artikel: http://www.haveforeningenkirkevangen.dk/wp/byggevedtaegter-2015/

jul 27

Standartvedtægter for Havekolonien Kirkevangen

§ 1. Foreningens navn: 1.1. Foreningens navn er Havekolonien Kirkevangen. Dens hjemsted er Skovvangsvej 49, Århus Kommune. § 2. Formål og virke: 2. 1. Foreningen har til formål at administrere og forvalte det til kolonihaveformål udlagte areal matr. nr. 67: e, f, g, h, i overensstemmelse med de bestemmelser, der er lagt til grund for …

Læs mere »

Permanent link til denne artikel: http://www.haveforeningenkirkevangen.dk/wp/standartvedtaegter-for-havekolonien-kirkevangen/

jul 27

Opskrivning til have i Havekolonien Kirkevangen

Opskrivning til have i Havekolonien Kirkevangen Vi er en forening, der hører under Kolonihaveforbundet for Danmark. Alle foreninger har en venteliste til haver, men reglerne for hvordan denne liste forvaltes kan variere fra den ene forening til den anden. Det koster 100 kr. at blive skrevet op til have. I Kirkevangen er der derudover et årligt …

Læs mere »

Permanent link til denne artikel: http://www.haveforeningenkirkevangen.dk/wp/opskrivning-til-have-i-havekolonien-kirkevangen/

jul 27

Vand, toilet og el

Vand-installation Der er installeret vand i alle haver, og der er vandur i alle haver.Vandforbruget selvaflæses en gang årligt. Toilet-installation Septiktanke er under ingen omstændigheder lovlige. Tørkloset Til hver havelod kan der indrettes et tørkloset.Tørklosettet skal placeres og indrettes, så det ikke giver gener for de omboende.Samletanke kan der muligvis gives tilladelse til. Der indsendes et …

Læs mere »

Permanent link til denne artikel: http://www.haveforeningenkirkevangen.dk/wp/vand-toilet-og-el/

jul 27

Vurdering og salg af haver 2018

Vurdering og salg af haver 2018 Hvis din have skal sælges/vurderes, så henvend dig til foreningens formand: Thomas Hou Mandsfeldt Have nr. 25 -Tlf.: 21 67 09 11 – e-mail: kirkevangenhf@gmail.com Haveforeningen formue d. 1/1 – 2017 er: ……86.343 kr. Dette er for hver have (1/58 af formuen) ……..1.488 kr. Procedure vedr. vurdering og salg af haver: Lejer henvender …

Læs mere »

Permanent link til denne artikel: http://www.haveforeningenkirkevangen.dk/wp/vurdering-og-salg-af-haver-2015/

jul 27

Ordensreglement for Havekolonien Kirkevangen

Ordensreglement for Havekolonien Kirkevangen 1.      Foreningens formål er at varetage medlemmernes interesser, og at værne om havefreden samt at yde medlemmerne vejledning og støtte. 2.     Foreningen er medlem af Kolonihaveforbundets Århus kreds og Kolonihaveforbundet for Danmark. Medlemmerne modtager derigennem kolonihavebladet samt vejledning angående havens dyrkning, bekæmpelse af sygdomme på træer og buske mv. ved Århus-kredsens konsulent.  3.     Overdragelse …

Læs mere »

Permanent link til denne artikel: http://www.haveforeningenkirkevangen.dk/wp/ordensreglement-for-havekolonien-kirkevangen/

jul 27

10 Brandgode råd

10 BRANDGODE RÅD RØGALARMER REDDER LIV Tjek jævnligt om alarmen virker. Hav nye batterier liggende. ILDSTEDER OG SKORSTENE Vær forsigtig ved opsætning og brug af ildsteder og skorstene, hvor disse er tilladte. Kontakt din skorstensfejer. LEVENDE LYS OG CIGARETTER Forlad aldrig – og sov aldrig – i rum med levende lys og tændte cigaretter. SELVANTÆNDELIGE …

Læs mere »

Permanent link til denne artikel: http://www.haveforeningenkirkevangen.dk/wp/10-brandgode-raad/

Flere indlæg «