»

jul 27

Print denne Indlæg

Beregning af haveleje 2018

main6

Beregning af haveleje 2018

Havelejen er delt i to:

  1. Basishaveleje, som i 2018 er xxxx kr. pr. have.

    Dette dækker alle fællesudgifterne, f.eks. renovation, kontingent til kreds og forbund, frimærker m.m.

  2. Arealleje som i 2018 er 1,60 kr. pr. m2.

Dette er udelukkende jordleje.

Alle haver har fået tildelt 123 m2 ekstra, som er 1/58 af fællesarealet. Havelejen betales i 2 rater: 1/2 og 1/8.
Betales havelejen for sent vil den næste opkrævning blive tillagt et gebyr på 200 kr.

Adresseændring.
Da foreningen ikke modtager besked fra folkeregistret om adresseændringer, skal alle ændringer meldes til:

 Jens Kenny Bang, Ålesundsvej 12, 8200 Århus N,
eller e- mail: kennybang@mail.tele.dk 

Det kan undertiden ske at der indsniger sig småfejl i vores adresseliste, så tjek om adressen er helt korrekt, når vi sender brev ud. Postvæsnet kan være ret nøjeregnende med om der f.eks. står th. eller tv. på brevet.

Også ændringer i telefonnr. meddeles hurtigst muligt til                                    e-mail: kennybang@mail.tele.dk

  Mailadresse.                                                                                                      Hvis du har en mailadresse vil vi gerne have den, så vil vi sende     nyhedsbreve, indkaldelser til fællesarbejde o. lign. ud på mail.

Permanent link til denne artikel: https://www.haveforeningenkirkevangen.dk/wp/beregning-af-haveleje-2015/