Kategori arkiv: Mere om foreningen

jul 27

Byggevedtægter 2018

Kolonihaveforbundets Århuskreds BYGGERETNINGSLINIER VEDR. KOLONIHAVEHUSE 2016 v/1 Byggeretningslinjerne er udarbejdet i henhold til lejeaftalen med Århus Kommune Ved alle byggeansøgninger betales et GEBYR KR. 750,00 Gebyret dækker byggeansøgning og et byggesyn. Efterfølgende byggesyn koster et gebyr på 250 kr. Gebyrernes størrelse bestemmes af kredsgeneralforsamlingen ÅRHUSKREDSENS KONTORÅBNINGSTIDER SE KREDSENS HJEMMESIDE RETNINGSLINIER VEDR. OPFØRELSE – TILBYGNING – ELLER OMBYGNING …

Læs mere »

Permanent link til denne artikel: https://www.haveforeningenkirkevangen.dk/wp/byggevedtaegter-2015/

jul 27

Standartvedtægter for Havekolonien Kirkevangen

§ 1. Foreningens navn: 1.1. Foreningens navn er Havekolonien Kirkevangen. Dens hjemsted er Skovvangsvej 49, Århus Kommune. § 2. Formål og virke: 2. 1. Foreningen har til formål at administrere og forvalte det til kolonihaveformål udlagte areal matr. nr. 67: e, f, g, h, i overensstemmelse med de bestemmelser, der er lagt til grund for …

Læs mere »

Permanent link til denne artikel: https://www.haveforeningenkirkevangen.dk/wp/standartvedtaegter-for-havekolonien-kirkevangen/

jul 27

Opskrivning til have i Havekolonien Kirkevangen

Opskrivning til have i Havekolonien Kirkevangen Vi er en forening, der hører under Kolonihaveforbundet for Danmark. Alle foreninger har en venteliste til haver, men reglerne for hvordan denne liste forvaltes kan variere fra den ene forening til den anden. Det koster 100 kr. at blive skrevet op til have. I Kirkevangen er der derudover et årligt …

Læs mere »

Permanent link til denne artikel: https://www.haveforeningenkirkevangen.dk/wp/opskrivning-til-have-i-havekolonien-kirkevangen/

jul 27

Vand, toilet og el

Vand-installation Der er installeret vand i alle haver, og der er vandur i alle haver.Vandforbruget selvaflæses en gang årligt. Toilet-installation Septiktanke er under ingen omstændigheder lovlige. Tørkloset Til hver havelod kan der indrettes et tørkloset.Tørklosettet skal placeres og indrettes, så det ikke giver gener for de omboende.Samletanke kan der muligvis gives tilladelse til. Der indsendes et …

Læs mere »

Permanent link til denne artikel: https://www.haveforeningenkirkevangen.dk/wp/vand-toilet-og-el/

jul 27

Vurdering og salg af haver 2018

Vurdering og salg af haver 2018 Hvis din have skal sælges/vurderes, så henvend dig til foreningens formand: Thomas Hou Mandsfeldt Have nr. 25 -Tlf.: 21 67 09 11 – e-mail: kirkevangenhf@gmail.com Haveforeningen formue d. 1/1 – 2017 er: ……86.343 kr. Dette er for hver have (1/58 af formuen) ……..1.488 kr. Procedure vedr. vurdering og salg af haver: Lejer henvender …

Læs mere »

Permanent link til denne artikel: https://www.haveforeningenkirkevangen.dk/wp/vurdering-og-salg-af-haver-2015/

jul 27

Ordensreglement for Havekolonien Kirkevangen

Ordensreglement for Havekolonien Kirkevangen 1.      Foreningens formål er at varetage medlemmernes interesser, og at værne om havefreden samt at yde medlemmerne vejledning og støtte. 2.     Foreningen er medlem af Kolonihaveforbundets Århus kreds og Kolonihaveforbundet for Danmark. Medlemmerne modtager derigennem kolonihavebladet samt vejledning angående havens dyrkning, bekæmpelse af sygdomme på træer og buske mv. ved Århus-kredsens konsulent.  3.     Overdragelse …

Læs mere »

Permanent link til denne artikel: https://www.haveforeningenkirkevangen.dk/wp/ordensreglement-for-havekolonien-kirkevangen/

jul 27

Konsulentens råd om indkøb og lægning af kartofler

Når man skal vælge kartoffelsorter til lægning i sin kolonihave anbefales det at man vælger sorter udfra deres sundhed og egnethed til spisebrug. Skemaerne herunder omfatter sorter der anbefales til brug i kolonihaven, idet de alle er nematodresistente, er meget velegnede til spisebrug og de giver under normale forhold et fint udbytte. Tidlige sorter: Revelino: …

Læs mere »

Permanent link til denne artikel: https://www.haveforeningenkirkevangen.dk/wp/konsulentens-beretning-2013/

jul 27

Beregning af haveleje 2018

Beregning af haveleje 2018 Havelejen er delt i to: Basishaveleje, som i 2018 er xxxx kr. pr. have. Dette dækker alle fællesudgifterne, f.eks. renovation, kontingent til kreds og forbund, frimærker m.m. Arealleje som i 2018 er 1,60 kr. pr. m2. Dette er udelukkende jordleje. Alle haver har fået tildelt 123 m2 ekstra, som er 1/58 af …

Læs mere »

Permanent link til denne artikel: https://www.haveforeningenkirkevangen.dk/wp/beregning-af-haveleje-2015/