Kategori arkiv: Nyheder

apr 23

Forårsbrev 2019

Forårsbrev april 2019 Kære Kolonihavefolk Generalforsamlingen er vel overstået, og vi sender jer et referat, en medlemsliste, og nogle praktiske oplysninger som kan gemmes til senere brug. Husk også at I altid kan finde relevante oplysninger på foreningens hjemmeside: www.haveforeningenkirkevangen.dk – og i foreningens opslagskasser. Hækklipning: Alle hække skal være klippet inden d. 1. juli, …

Læs mere »

Permanent link til denne artikel: https://www.haveforeningenkirkevangen.dk/wp/foraarsbrev-2019/

aug 25

Sådan bliver du containervagt

Du skriver dig på listen i opslagskassen. Du får udleveret nøglen når det bliver din tur. Du har ansvar for at der kun kommer grønt affald i containeren. Du bestemmer selv om du vil åbne containeren uden for normal åbningstid. Du må komme grønt affald i containeren når det passer dig.  (Du kan jo ikke …

Læs mere »

Permanent link til denne artikel: https://www.haveforeningenkirkevangen.dk/wp/saadan-bliver-du-containervagt/

jul 27

Generalforsamling 2019

Referat fra Haveforeningen Kirkevangen Generalforsamling 23. marts 2019. Der var mødt 30 medlemmer af foreningen op. De repræsenterede 22 haver. Formanden byder velkommen. Steen bliver valgt til dirigent, Karin som referent. Dirigenten konstaterer at generalforsamlingen er lovligt indkaldt, gennemgår dagsordenen og giver ordet til formanden som fremlægger:   Bestyrelsens beretning 2018 Livets gang i Havekolonien …

Læs mere »

Permanent link til denne artikel: https://www.haveforeningenkirkevangen.dk/wp/generalforsamling-2015/

jul 27

10 Brandgode råd

10 BRANDGODE RÅD RØGALARMER REDDER LIV Tjek jævnligt om alarmen virker. Hav nye batterier liggende. ILDSTEDER OG SKORSTENE Vær forsigtig ved opsætning og brug af ildsteder og skorstene, hvor disse er tilladte. Kontakt din skorstensfejer. LEVENDE LYS OG CIGARETTER Forlad aldrig – og sov aldrig – i rum med levende lys og tændte cigaretter. SELVANTÆNDELIGE …

Læs mere »

Permanent link til denne artikel: https://www.haveforeningenkirkevangen.dk/wp/10-brandgode-raad/

jul 27

Havevandring

Bestyrelsen vil, i løbet af sommeren, jævnligt foretage havevandring, for besigtigelse af havernes tilstand.

Permanent link til denne artikel: https://www.haveforeningenkirkevangen.dk/wp/havevandring/

jul 27

Præmiemodtagere i Havekolonien Kirkevangen

Følgende haver har modtaget Kolonihaveforbundets præmie for veldyrket have: 2017 Gloria Fernandez – Have nr. 29a Signe Jensen – Have nr. 20 Allan Kielsen-Jørgensen – Have nr. 27 2016 Bente Brund – Have nr. 46 Maja Jensen – Have nr. 23a Lasse Møller – Have nr. 4 Ulrich Reimer Zickert – Have nr. 23 2015 …

Læs mere »

Permanent link til denne artikel: https://www.haveforeningenkirkevangen.dk/wp/praemiemodtagere-i-havekolonien-kirkevangen/

jul 27

Spildevandskloakering af kolonihaver

Side med sidste nyt fra Århuskredsen ANG: KLOAKERING I KOLONIHAVERNE SIDSTE NYT – 5. august 2015: Aarhus Kommune betaler anlægsudgifterne til kloakeringen, og havejejerne tilbagebetaler beløbet via en forhøjelse af areallejen over 30 år. I gennemsnit vil areallejen stige med godt 300 kroner per måned. Det er Teknisk udvalgs indstilling til Byrådet til behandling onsdag …

Læs mere »

Permanent link til denne artikel: https://www.haveforeningenkirkevangen.dk/wp/spildevandskloakering-af-kolonihaver/

jul 27

Høringssvar vedr. kloakering indsendt af Haveforeningen Kirkevangen 2010

Høringssvar angående spildevandsplan 2010 – 2012 Indsendt af Haveforeningen Kirkevangen, Skovvangsvej 49 Af spildevandsplanen fremgår det at der planlægges at gennemføre kloakering af samtlige kolonihaver i Århus inden 2021. Begrundelsen er at spildevandsbortskaffelsen for de ikke kloakerede haver kan udgøre et problem for grundvand og overfladevand, ligesom den kan udgøre et hygiejnisk problem. Vi ser …

Læs mere »

Permanent link til denne artikel: https://www.haveforeningenkirkevangen.dk/wp/hoeringssvar-2010/

jul 27

Haveforeningen Kirkevangen

Velkommen til Havekolonien Kirkevangen – AARHUS Sidste nyt om kloakering under nyheder. Nu kan du igen blive opskrevet til have!    

Permanent link til denne artikel: https://www.haveforeningenkirkevangen.dk/wp/velkommen/