«

»

jul 27

Print denne Indlæg

Opskrivning til have i Havekolonien Kirkevangen

main7

Opskrivning til have i Havekolonien Kirkevangen

Vi er en forening, der hører under Kolonihaveforbundet for Danmark.

Alle foreninger har en venteliste til haver, men reglerne for hvordan denne liste forvaltes kan variere fra den ene forening til den anden. Det koster 100 kr. at blive skrevet op til have. I Kirkevangen er der derudover et årligt gebyr på 100 kr. for at stå på listen. Dette gebyr skal betales senest 1. maj. Ved for sen indbetaling af genopskrivningsgebyret bliver man sat nederst på ventelisten. Man vil få tilbudt have i den rækkefølge man står på listen. Siger du nej til en tilbudt have 2 gange kommer du nederst på listen igen. Har du en have i Kirkevangen, har du fortrinsret til en anden have i Kirkevangen.

Benyt e-mail: ulla-holm@hotmail.com  så vil vi sende dig foreningens konto oplysninger, hvis du ønsker at blive skrevet på ventelisten. Du vil først blive registreret når det er betalt. Husk at oplyse navn, adresse, telefonnummer og evt. e-mail adresse. Hvis vi har e-mail adresser, vil det betyde at haver, der er til salg, kan handles meget hurtigere.Vi får ikke oplysninger om adresseændringer automatisk, så det er derfor også meget vigtigt at give besked til formanden om evt. fremtidige adresseændringer.

Ventetiden til have har været ca. 2-3 år.

Står du på venteliste til en have i Kirkevangen?

Udover opskrivningsgebyret på 100 kr., som du har betalt, opkræver vi én gang årligt et gebyr på 100 kr. I april måned sender vi dig et girokort til den adresse du senest har opgivet til formanden. Gebyret skal være indbetalt senest 1. maj. Omkring maj måned vil vi derfor have et overblik over hvor mange der fortsat ønsker at blive stående på ventelisten, og du kan få oplyst hvilket nummer du har på listen. Betales der for sent ind, vil du miste din plads på listen!

Det sker dog indimellem, at postvæsnet laver en fejl, der kan være opstået en fejl i vores adresseliste eller nogen kan have glemt at melde adresseændring.

Det er derfor meget vigtigt at du selv holder øje med om du får et girokort.

Permanent link til denne artikel: https://www.haveforeningenkirkevangen.dk/wp/opskrivning-til-have-i-havekolonien-kirkevangen/