«

jul 27

Print denne Indlæg

Referat fra Generalforsamlingen 2021

Referat fra generalforsamlingen haveforeningen Kirkevangen 2021
1. Valg af dirigent
Steen Jensen have 20
Referent Karin Mandsberg have 38
Stemme tæller  have 20 og 22
Til stede: 27 deltagere fra 23 haver

2. Mundtlig Beretning: Lars Corneliussen have 31 
Lars beretter, om året der er gået med corona og de restriktioner i forbindelse med det, og hvilken indflydelse det har haft på vores foreningsliv. Han opfordrer til at vi stadig passer på hinanden.
Han kom ind på fratrædelsen af formand og bestyrelsesmedlem, og at vi skal have en ny eller fx 2 nye pladsmænd, og ellers må vi fx tage arbejdsopgaverne på fælles arbejdsdage, eller finde en løsning med at betale os fra det. Keld holder til august.
Han fortalte om Hække og havegange, og forklarede hvorfor nogle havde fået påtale, og hvilke planer bestyrelsen har for fremtiden, hvor datoer for havevandring kommer med i forårsbrevet.
Han kom ind på, at kloakering starter i 2022 og at vi først ved mere om det senere på året.
Der blev også nævnt at parkeringspladser vil blive etableret, men vi får nærmere informationer om det fra kommunen. Foreløbig er de gået igang med at fjerne gruset,.
Det blev beklaget, at bestyrelsen ikke havde fået sat opslag i opslagstavler ved sidste Fællesarbejde. Det gør vi fremover, men medlemmer får informationer om det i forårsbrevet, og er orienteret.
Der blev opfordret til at stille op til bestyrelsen og en revisor post.
Efter beretningen var der spørgsmål:

Der blev spurgt om hvad uenigheden i den tidligere bestyrelse var,  Lars ville ikke komme nærmere ind på det. Der er ingen problemer nu.
Steen kommer med forslag om at købe Pladsmand udefra, det tager bestyrelsen op på møde.
Flere har problemer med Brønde, hvor stophaner ruster så de knækker.
Bestyrelsen tager stilling til, hvor mange haver det drejer sig om,  når der meldes tilbage i forbindelse med vandaflæsning.
Google adresse på Haveforeningen Kirkevangen vil blive opdateret, da Kennys adresse stadig står der.
Jytte oplyser om siden
https://danmarksadresser.dk/
Der er der mulighed for at finde din haves adresse.

3. Årsregnskab: Ulla Holm have 49
Ulla kom ind på bankens udgifter med hensyn til negativ rente.
Man har mulighed for at se regnskabet, hvis man kontakter Ulla før generalforsamlingen
Årsregnskab Godkendt

4. Godkendelse af budget. Godkendt

5. Indkomne forslag: Ingen

6. Valg af formand:
På valg er
Lars Corneliussen. Genvalgt

7. Valg af bestyrelsesmedlem for et år
Birgit Nielsen have 34

8. Valg af to bestyrelsesmedlemmer
På valg er
Jytte Thomsen
Karin Mandsberg
Begge genvalgt

9. Valg af to suppleanter for et år
Kirsten Meier have 36
Birgit Eller have 37

10. Valg af en revisor for to år.
Lars Knude have 33

11.Valg af revisorsuppleant
Steen Jensen have 20

12. Eventuelt
Elskab ved have 37: elselskabet bestemmer hvor de skal være
Hæk ved have 37: Er påtalt for kommunen.
Forslag om lille overdække ved containeren bliver taget op på bestyrelsesmøde.
Forslag om at flytte  frist for hækklipning til 15. Juli pga fugle
Underskriftsindsamling om støj fra demenscenter, hvis støj gener fortsætter.
Asketræ grene hænger for langt ned ved annekset, henvendelse til kommunen.
Der er observeret glasfiber dyr fra demenscenteret i nogle haver. De skal venligst leveres tilbage .
Toilet bygning, og  tilslutning mm. Der bliver møder angående det og kloakering når bestyrelsen ved mere.
Spørgsmål om udvælgelse af præmie haver.
Udvælgelse af præmie haver diskuteres og vendes i bestyrelsen senere.
Der er nogle Hække, der er for brede, kan man få nogen til at lave et fælles tilbud det? Bestyrelsen kigge på det.
Der blev spurgt til navn på Facebook siden og hjemmesiden.
Hjemmesiden: haveforeningenkirkevangen.dk
Facebook: Havekolonien Kirkevangen.
Man kan optages i Facebook siden, hvis man har have.
Jytte oplyser om siden
https://danmarksadresser.dk/
Der er der mulighed for at finde din haves adresse.
Forslag om køb, salg bytte rubrik på hjemmesiden. Hjemmesiden er under opdatering, men det tager lidt tid før vi får en helt ny hjemmeside i et andet format. Karin Mandsberg arbejder på sagen.
Glemte sager fra Fællesarbejde ønskes, som opslag med billede på Facebook siden.

Lars takker for et godt møde.

Permanent link til denne artikel: https://www.haveforeningenkirkevangen.dk/wp/referat-fra-generalforsamlingen-2021/