Print denne Side

Adresseændring

640x360-maelkeboettemark-02

Adresseændring.

Da foreningen ikke modtager besked fra folkeregistret om adresseændringer, skal alle ændringer meldes til :

Ulla Holm
Have nr. 57 -Tlf.: 60 19 67 50 – e-mail: ulla-holm@hotmail.com

Det kan undertiden ske at der indsniger sig småfejl i vores adresseliste, så tjek om adressen er helt korrekt, når vi sender brev ud. Postvæsnet kan være ret nøjeregnende med om der f.eks. står th. eller tv. på brevet.

Også ændringer i telefonnr. meddeles hurtigst muligt til formanden.

Mailadresse.

Hvis du har en mailadresse vil vi gerne have den, så vil vi sende nyhedsbreve, indkaldelser til fællesarbejde o. lign ud på mail.

 

Permanent link til denne artikel: https://www.haveforeningenkirkevangen.dk/wp/adresseaendring/