FORÅRSBREV 2022

Forårsbrev 2022 – Haveforeningen Kirkevangen

Kære Kolonihavefolk!

Her får I lige et mindre forårsbrev med nogle praktiske oplysninger vedr. det at være lejer i Haveforeningen Kirkevangen. Der blev åbnet for vandet lørdag den 26. marts kl. 11.

Foreningens hjemmeside, som har fået en ansigtsløftning, hedder www.haveforeningenkirkevangen.dk

Foreningen har 6 opslagskasser opsat forskellige steder på stierne.

Alle hække skal være klippet inden 1. juli og igen inden 1. oktober. Hækafklip på græsset skal fjernes. Som udgangspunkt er hækhøjden 1,60 m. Det er vigtigt at huske også at klippe sin hæk ind, da en lastbil / ambulance skal have nem adgang til de forskellige kolonihaver.

Det er forbudt at afbrænde haveaffald i kolonihaverne i hele Århus Kommune.

Der er opstillet en aflåst, stor container til grønt haveaffald udfor have 38. Den vil være åben hver søndag fra 13 til 14, i år fra den 27. marts, dog kun hvis vi har frivillige containervagter, – så meld dig som vagt og skriv dit navn på listen, der er anbragt i skabet på redskabscontaineren! Containervagten har ansvar for, at det kun er grønt affald, IKKE sække, plastik, jord, beton m.v. der kommer i, og at grene ikke er større end 1 – 1,5 m lange.

De små affaldscontainere ude på vejen er til – Restaffald, der tømmes hver onsdag, startende 23. marts, sidste gang 9. november – Papir/pap: fredag hver 4. uge, startende 25. marts, sidste gang 11. november – Glas/metal/plastic: som Papir/pap Private grønne affaldsspande Tømmes hver 4. torsdag, i alt 10 gange; 10. marts – 7. april – 5. maj – 2. juni – 30. juni – 28. juli – 25. august – 22. september – 20. oktober – 17. november

Fællesarbejde: Vi mødes i fælleshaven, have nr. 13, kl. 10.00 lørdag d. 7. maj – lørdag d. 25. juni (husk hækklipper) – lørdag d. 6. august – lørdag d. 10. september. Pause kl. 11 og så slutter vi af med smørrebrød og forfriskninger i fælleshaven ca. kl. 12.00.

§ 8. 1. Foreningens medlemmer er forpligtede til at medvirke ved ren- og vedligeholdelse af veje, stier og andre arealer, der ifølge hovedlejekontrakten hører til området, samt ved vedligeholdelse af foreningens fælles faciliteter. Medlemmet har endvidere pligt til at holde sin del af stien uden for egen have. Bestyrelsen kan indkalde foreningens medlemmer til deltagelse i de nævnte aktiviteter. Bestyrelsen kan pålægge medlemmer, der udebliver herfra, en bod fastsat af generalforsamlingen. (200 kr.) Pålagt bod betragtes som en pligtig pengeydelse i lejeforholdet. .

Kørselsveje og parkering: Undgå bilkørsel på græsset. De afmærkede stier, havegange og parkeringsarealer skal benyttes. Parkering på havegangene er forbudt / af- og pålæsning er tilladt. Vi henstiller på det kraftigste til, at hastighedsbegrænsningen på 10 km overholdes. Der er små børn i haveforeningen, og husk at færdselsloven også er retsgyldig på haveforeningens område! Overtrædelse vil betyde omgående opsigelse af lejemålet.

Alle havelåger skal være forsynet med en lås – ikke mindst for din nabos skyld. Samt have synligt nummer.

Byggeansøgning/vedtægter: Der skal altid indhentes byggetilladelse før et nyt byggeri påbegyndes. Byggevedtægter og byggeansøgning kan hentes på kredsens hjemmeside: http://aarhuskredsen.dk/ eller ved henvendelse til formanden. Fundamenter og faskiner skal godkendes af bestyrelsen, inden byggeriet kan fortsætte.

Festudvalget: Hvis du vil deltage, så kontakt formanden.

Havevandring: Gennem hele sæsonen vil bestyrelsen jævnligt foretage havevandring for besigtigelse af haverne. Det er derfor vigtigt at man holder sin have på en fornuftig måde, da bestyrelsen jf. stk. 5 i ordensreglerne efter henvendelse til lejer kan rekvirere en gartner til at ordne medlemmets have på medlemmet bekostning. I løbet af juni udvælger vi præmiehaver.

Husk altid at meddele telefon-, mail- og adresseændringer til foreningen! Da postomdeling er blevet langtrukken, bekostelig og ustabil, udsender vi normalt informationer på mail/sms. Brug eventuelt foreningspostkassen ved fælleshaven (nr. 13), men send helst en e-mail. Adresseliste: Kontroller om der er fejl i den medsendte adresseliste, og send rettelser til ulla-holm@hotmail.com

Bestyrelsen ønsker alle en god sommer