AFFALDSTØMNING

Her er oplysningerne om afhentning af affald i 2024

AFFALDSTØMNING
Restaffald og madaffald: 
Hver onsdag fra uge 12 til uge 45
Papir/pap og tekstil: 
Hver 4. fredag fra uge 14 til uge 45
Glas/plast samt metal og fødevarekartoner:
Hver 4. fredag fra uge 14 til uge 45
Private grønne containere: Hver 4. torsdag
4. April
2. Maj
30. Maj
27. Juni
25. Juli
22. August
19. September
17. Oktober
7. November