AFFALDSTØMNING

Her er oplysningerne om afhentning af affald i 2023

AFFALDSTØMNING
Restaffald: 
Hver onsdag fra uge 12 til uge 45
Papir/pap: 
Hver 4. fredag fra uge 13 til uge 45
Glas/plastic/Metal:
Hver 4. fredag fra uge 13 til uge 45
Private grønne containere: Hver 4. torsdag
6. April
4. Maj
1. Juni
29. Juni
27. Juli
24. August
21. September
19. Oktober
16. November