KLOAKERING – DISPENSATION

Alle haveforeninger i Aarhus Kommune bliver kloakeret i disse år.
Men det skal for god ordens skyld præciseres, at der ikke er pligt til at etablere toilet i de enkelte haver. Det er kun, hvis der etableres toilet og/eller vask med afløb, at installationen skal tilsluttes kloak af en autoriseret kloakmester.

Ønsker den enkelte havelejer ikke få lavet disse installationer, skal der ansøges om dispensation ved Aarhus Kommune.

Nedenstående tekst vil kunne anvendes ved ansøgning om dispensation:

Da der kun anvendes vand til havevanding, og der ikke etableres toilet eller håndvask/køkkenvask i haven, der kræver spildevandsafledning, anmodes der om dispensation fra kravet om tilslutning til det kommunale kloaksystem.

Med venlig hilsen
Xxxx Xxxxxxx
Have nr. xx
Haveforeningen Kirkevangen

Dispensationen sendes til klimaogvand@mtm.aarhus.dk