Vand, toilet og el installation

KLOAKERING I 2022. VI VENTER PÅ NYT FRA KOMMUNEN !
Der er installeret vand i alle haver, og der er vandur i alle haver.Vandforbruget selvaflæses en gang årligt.
Toilet-installation
Septiktanke er under ingen omstændigheder lovlige.
Tørkloset
Til hver havelod kan der indrettes et tørkloset.Tørklosettet skal placeres og indrettes, så det ikke giver gener for de omboende.Samletanke kan der muligvis gives tilladelse til. Der indsendes et ansøgningsskema til Århus Kommune – Teknik og Miljø. Samletank og installation koster fra 20.000 kr. til 30.000 kr., og installationen skal udføres af en autoriseret kloakmester. En tømning af tanken koster ca. 800 kr. Yderligere skal der betales en årlig afgift til Århus Kommune på ca. 1200 kr. Muldtoiletter er lovlige, og kan opstilles uden ansøgninger. Ansøgningsskema vedr. samletank kan du få udleveret ved henvendelse til formanden.
El-installation
Der er installeret el i haveforeningen, men kun 5 haver er endnu tilsluttet. Tilslutningen koster på nuværende tidspunkt ca. 30.000 kr. + ca. 10.000 kr. for Installationen i huset, og må kun foretages af en autoriseret elinstallatør. Hvis I vil installere strøm i kolonihavehuset skal I henvende jer til en autoriseret elinstallatør, som derefter vil foretage sig det nødvendige.
Vandaflæsning.
I august/september sender bestyrelsen skema ud til alle haver, hvorpå man skriver hvad måleren står på. Bestyrelsen gemmer tallene fra de foregående år og beregner hvor meget de enkelte haver har brugt.
For at kunne få overblik over vandforbruget (og om det passer med det totalforbrug vandværket har aflæst), er det vigtigt at alle afleverer deres måleraflæsning til tiden.På generalforsamlingen i 2004 blev følgende tillæg vedtaget:
”Hvis den enkelte have ikke 2, på hinanden følgende, gange har aflæst vanduret koster det 200 kr. i bøde. Differencen mellem det aflæste vand og hovedmåleren vil blive fordelt mellem de haver, der ikke har aflæst vanduret.”
Vand betales sammen med havelejen i januar.