Vand, toilet og el installation

KLOAKERING er gennemført i haveforeningen i slutningen af 2022 og begyndelsen af 2023.

I løbet af 2023 tilsluttes de enkelte haver til hovedledningen.

Der er installeret vand i alle haver, og der er vandur i alle haver.Vandforbruget selvaflæses en gang årligt.
Septiktanke er under ingen omstændigheder lovlige.
El-installation
Der er installeret el i haveforeningen, men kun 5 haver er endnu tilsluttet. Tilslutningen koster på nuværende tidspunkt ca. 30.000 kr. + ca. 10.000 kr. for Installationen i huset, og må kun foretages af en autoriseret elinstallatør. Hvis I vil installere strøm i kolonihavehuset skal I henvende jer til en autoriseret elinstallatør, som derefter vil foretage sig det nødvendige.
Vandaflæsning.
I august/september sender bestyrelsen skema ud til alle haver, hvorpå man skriver hvad måleren står på. Bestyrelsen gemmer tallene fra de foregående år og beregner hvor meget de enkelte haver har brugt.
For at kunne få overblik over vandforbruget (og om det passer med det totalforbrug vandværket har aflæst), er det vigtigt at alle afleverer deres måleraflæsning til tiden.På generalforsamlingen i 2004 blev følgende tillæg vedtaget:
”Hvis den enkelte have ikke 2, på hinanden følgende, gange har aflæst vanduret koster det 200 kr. i bøde. Differencen mellem det aflæste vand og hovedmåleren vil blive fordelt mellem de haver, der ikke har aflæst vanduret.”
Vand betales sammen med havelejen i januar.