NYE STOPHANER i haverne Referat fra ekstraordinær Generalforsamling 10. januar 2024

Referat fra ekstraordinær generalforsamling 10. januar 2024

Som vedtaget på den ekstraordinære generalforsamling vil alle stophaner i haverne blive udskiftet.

Der er lavet aftale med Flemming Sørensen VVS om at udføre arbejdet. Det sker i perioden 11. til 18. marts 2023.

Alle havelejere får besked i nærmeste fremtid angående adgang til de enkelte haver i forbindelse med udskiftningen.