Print denne Side

Bestyrelsen:

  • Formand: Lars Corneliussen, Have nr 31 – Mobil 20 83 26 90
  • Mail: kirkevangenhf@gmail.com
  • Næstformand: Jytte Thomsen, Have nr 32 – Mobil 30461004
  • Kasserer: Ulla Holm, Have nr 49 – Mobil 60 19 67 50
  • Mail: ulla-holm@hotmail.com
  • Bestyrelsesmedlem: Karin Mandsberg, Have nr 38
  • Bestyrelsesmedlem: Birgit Nielsen, Have 34
  • Festudvalg: Lars Corneliussen Have nr 31

Permanent link til denne artikel: https://www.haveforeningenkirkevangen.dk/wp/bestyrelsen/