Vurdering og salg af haver 2024

Hvis din have skal sælges/vurderes, så henvend dig til foreningens formand:

Ulla Holm – mobil 60196750

mail: kirkevangenhf@gmail.com

Procedure vedr. vurdering og salg af haver:

  1. Lejer henvender sig til formanden vedr. salg og vurdering.

  2. Formanden sender en opsigelsesformular til lejer.

  3. Lejer sender underskreven opsigelse tilbage til formanden.

  4. Lejer kontakter vurderingsudvalget.

  5. Vurderingsudvalget vurderer haven. Eventuelle forklaringer fra lejer ( eks. skal drivhus vurderes, hvor gammelt er huset el.a.) gives inden vurderingen.

Betaling gives inden vurdering direkte til vurderingsudvalget.

Optimalt kan der være aftalt med formand og kasserer at møde op efter vurderingen, så tvivlsspørgsmål kan afgøres umiddelbart.

  1. Vurderingsskema udfyldt i 3 eksemplarer afleveres til formanden.

  2. Formand kontakter lejer med henblik på underskrift af vurdering og aftale om salg.

  3. Formand kontakter købere.

  4. Ved salg er, udover køber og sælger, både formand og kasserer tilstede.