10 BRANDGODE RÅD

main14

RØGALARMER REDDER LIV

Tjek jævnligt om alarmen virker. Hav nye batterier liggende.

ILDSTEDER OG SKORSTENE

Vær forsigtig ved opsætning og brug af ildsteder og skorstene, hvor disse er tilladte. Kontakt din skorstensfejer.

LEVENDE LYS OG CIGARETTER

Forlad aldrig – og sov aldrig – i rum med levende lys og tændte cigaretter.

SELVANTÆNDELIGE KEMIKALIER

Klude med olie og fernis kan selvantænde. Skal efter brug opbevares forsvarligt, f.eks. i en metalbeholder med låg.

HURTIG HJÆLP

En mobiltelefon kan sikre hurtig hjælp. Tast 1-1-2 for politi, ambulance og brandvæsen.

AFBRÆNDING AF HAVEAFFALD

Hvis du brænder haveaffald af, skal det gøres i en olietønde eller lignende – men i øvrigt altid efter gældende myndighedskrævede og lokale regler.

ILDSLUKKER

Hav adgang til slukningsmateriel, f.eks. håndildslukker eller haveslange.

Håndildslukkere skal være godkendte, efterses og tryk prøves efter gældende regler.

GASFLASKER OG BRANDFARLIGE VÆSKER

Opbevar benzin, sprit m.v. med omtanke, f.eks. i et selvstændigt skur.

Gasflasker skalopbevares efter gældende myndighedskrævede og lokale regler.

EL-INSTALLATIONER

Lad fagfolk installere el. Sluk TV, kaffemaskine m.v. ved stikkontakten.

Dæk ikke radiatorer til.

AFSTAND TIL NABO

Hold brandmæssigt forsvarlig afstand til nabo.

HVORDAN UNDGÅR MAN BRAND? Tilstræb størst mulig grad af orden og ryddelighed. Begræns unødig oplagring af brandfarlige effekter (papir, papkasser, plastaffald, brandfarlige væsker, m.m.). Overhold gældende regler om el-installationer, brug af flaskegas, brændeovne, petroleumsovne m.m. Anvend ubrændbare askebægre og lysestager (selvslukkende lys) og begræns i det hele taget brug af åben ild. Ryg aldrig i sengen -asken kunne blive din egen.

SÆRLIGE BRANDFARLIGE OMRÅDER I KOLONIHAVER/SOMMERHUSE

Afbrænding af haveaffald o.l., brug af ukrudstbrændere, tankeløs anvendelse af havefakler anbragt for tæt på hus eller under udhæng, uforsigtig optænding og anvendelse af havegrill. Skjulte farer i form af selvantændelse f.eks. i fernisklude, overbelastede (måske uautoriserede?) el-installationer.

RØGALARMER I KOLONIHAVEHUSE/SOMMERHUSE

Røgalarmer kan korrekt anbragt give en meget tidlig indikering af en begyndende brand eller røgudvikling.

Røgalarmer er kun maksimalt effektive, hvis de anbringes korrekt og vedligeholdes, dvs. kontrol og rettidig udskiftning af batterier, samt periodevis afprøvning. Brug aldrig røgalarmens batteri som nødløsning for anden anvendelse (ur, legetøj). Det er den nat, der starter en brand!

http://www.beredskab.dk

Se Århus Brandvæsen om bålafbrænding