Kategoriarkiv: Ikke kategoriseret

10 BRANDGODE RÅD

main14

RØGALARMER REDDER LIV

Tjek jævnligt om alarmen virker. Hav nye batterier liggende.

ILDSTEDER OG SKORSTENE

Vær forsigtig ved opsætning og brug af ildsteder og skorstene, hvor disse er tilladte. Kontakt din skorstensfejer.

LEVENDE LYS OG CIGARETTER

Forlad aldrig – og sov aldrig – i rum med levende lys og tændte cigaretter.

SELVANTÆNDELIGE KEMIKALIER

Klude med olie og fernis kan selvantænde. Skal efter brug opbevares forsvarligt, f.eks. i en metalbeholder med låg.

HURTIG HJÆLP

En mobiltelefon kan sikre hurtig hjælp. Tast 1-1-2 for politi, ambulance og brandvæsen.

AFBRÆNDING AF HAVEAFFALD

Hvis du brænder haveaffald af, skal det gøres i en olietønde eller lignende – men i øvrigt altid efter gældende myndighedskrævede og lokale regler.

ILDSLUKKER

Hav adgang til slukningsmateriel, f.eks. håndildslukker eller haveslange.

Håndildslukkere skal være godkendte, efterses og tryk prøves efter gældende regler.

GASFLASKER OG BRANDFARLIGE VÆSKER

Opbevar benzin, sprit m.v. med omtanke, f.eks. i et selvstændigt skur.

Gasflasker skalopbevares efter gældende myndighedskrævede og lokale regler.

EL-INSTALLATIONER

Lad fagfolk installere el. Sluk TV, kaffemaskine m.v. ved stikkontakten.

Dæk ikke radiatorer til.

AFSTAND TIL NABO

Hold brandmæssigt forsvarlig afstand til nabo.

HVORDAN UNDGÅR MAN BRAND? Tilstræb størst mulig grad af orden og ryddelighed. Begræns unødig oplagring af brandfarlige effekter (papir, papkasser, plastaffald, brandfarlige væsker, m.m.). Overhold gældende regler om el-installationer, brug af flaskegas, brændeovne, petroleumsovne m.m. Anvend ubrændbare askebægre og lysestager (selvslukkende lys) og begræns i det hele taget brug af åben ild. Ryg aldrig i sengen -asken kunne blive din egen.

SÆRLIGE BRANDFARLIGE OMRÅDER I KOLONIHAVER/SOMMERHUSE

Afbrænding af haveaffald o.l., brug af ukrudstbrændere, tankeløs anvendelse af havefakler anbragt for tæt på hus eller under udhæng, uforsigtig optænding og anvendelse af havegrill. Skjulte farer i form af selvantændelse f.eks. i fernisklude, overbelastede (måske uautoriserede?) el-installationer.

RØGALARMER I KOLONIHAVEHUSE/SOMMERHUSE

Røgalarmer kan korrekt anbragt give en meget tidlig indikering af en begyndende brand eller røgudvikling.

Røgalarmer er kun maksimalt effektive, hvis de anbringes korrekt og vedligeholdes, dvs. kontrol og rettidig udskiftning af batterier, samt periodevis afprøvning. Brug aldrig røgalarmens batteri som nødløsning for anden anvendelse (ur, legetøj). Det er den nat, der starter en brand!

http://www.beredskab.dk

Se Århus Brandvæsen om bålafbrænding

Spildevandskloakering af kolonihaver

main13

Side med sidste nyt fra Århuskredsen
ANG: KLOAKERING I KOLONIHAVERNE

SIDSTE NYT – 5. august 2015: Aarhus Kommune betaler anlægsudgifterne til kloakeringen, og havejejerne tilbagebetaler beløbet via en forhøjelse af areallejen over 30 år. I gennemsnit vil areallejen stige med godt 300 kroner per måned.

Det er Teknisk udvalgs indstilling til Byrådet til behandling onsdag den 8.maj 2013
Betaling for kloakering af kommunalt ejede kolonihaver Udvalget kunne ikke tiltræde Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø indstilling.

Et flertal bestående af Steen B. Andersen, Jan Ravn Christensen, Jette Jensen og Henrik Vestergaard anbefaler, at kloakeringen finansieres af Aarhus Kommune, og at tilbagebetalingen fra kolonihaveejerne sker via forhøjelse af areallejen. Det forudsættes, at de økonomiske konsekvenser indarbejdes i forbindelse med budgetlægningen.

Niels Christian Selchau-Mark anser det ikke for at være en kommunal kerneopgave at eje kolonihaver og anbefaler derfor, at kolonihaverne sælges.
Ango Winther og Niels Brammer var forhindret i at være til stede under sagens behandling den 29. april 2013.

Fra byrådsmødes afholdelse den 8. maj 2013 Sag 17.
Betaling for kloakering af kommunale ejede kolonihaver.

Et næsten enig byråd med vestremanden Vestergård i spidsen vedtog at Århus Kommune kloakere kolonihaverne til havelågen og udgiften bliver en højere jordleje til haveforeningerne.
Det økonomiske skal behandles senere, hvor det også blev oplyst i byrådet ,at Århuskredsen bliver indkaldt til møde med Århus Kommune.
Der var et ændringsforslag fra de konservative om at haveejer kunne købe deres kolonihaver, men det blev nedstemt.
Århuskredsen er meget tilfreds med det vedtagne forslag, det håber vi også at haveejerne er tilfredse med.
Det var det ønsker vi kom frem med på vores møde med Århus Kommune.
Århus Kommune skal behandle det økonomiske i deres budget til efteråret.

Markedsleje og ventelister.

Kolonihaver skal igen være for alle
Regeringen, DF og EL vedtager lovændring, som betyder lavere leje og åbne ventelister til landeis kolonihaver.
Det skal være muligt for danskere i alle indtægtsgrupper at have adgang til en kolonihave. Sådan lyder præmissen bag en lovændring, som et flertal af Folketingets partier vedtog mandag.
Regeringen, Enhedslisten og Dansk Folkeparti har vedtaget, at kommuner og andre offentlige ejere af kolonihaver kan sætte lejen lavere end markedsprisen.
– Selve kolonihavetanken er indbegrebet af sol, sommer og god stemning, og kolonihaver er et socialt og kulturelt fænomen, vi har dyrket i Danmark i mere end 100 år, siger miljøminister Pia Olsen Dyhr (SF).

Den private grønne plet

– For en stor gruppe danskere er det den eneste mulighed, de har, for at få deres helt private, grønne plet. Nu giver vi kommunerne og staten mulighed for at sætte et overkommeligt leje for kolonihavepriserne, hvor flest muligt kan være med, tilføjer hun.
Statsforvaltningen Hovedstaden slog fast tilbage i 2009, at kommunerne ikke måtte leje kolonihaver ud til under markedspris. Det skabte en forventning om, at kolonihavepriserne ville stige.
Som ejer af cirka 65 procent af landets 62.000 kolonihaver får kommunerne og staten nu mulighed for at leje ud til under markedspris.

Skal oprette åbne ventelister

Ændringen af kolonihaveloven betyder desuden, at staten og kommunerne også skal oprette åbne ventelister, så det bliver mere gennemskueligt for dem, der drømmer om at fa deres egen kolonihave
– Kolonihaver var på vej til udelukkende at blive fristeder for dem med de højeste indtægter, og det er slet, slet ikke meningen med kolonihaverne, siger Dansk Folkepartis miljøordfører, Jørn Dohrmann.
– Derfor er Dansk Folkeparti varme tilhængere af lovændringen, så alle, der har interesse for at få en kolonihave, nu kan skrive sig op på en venteliste, tilføjer han.
Ændringen af kolonihaveloven betyder desuden, at områder, der tidligere var anført som “ikke varige”, kan indmeldes som varige og dermed sikres mod fremtidig nedlæggelse.
Lovændringen træder i kraft l. juli 2013. Citat fra Jyllandsposten
Oplægget til finansiering af kloakering af kolonihaver Oplægget til byrådets budget

Sidste nyt ang. kloakering i kolonihaverne 26. november 2013

Aarhus Byråd får snarest forelagt ansøgning om anlægsbevilling til kloakering af de fire haveforeninger samt godkendelse af tillæg til lejekontrakt omfattende lejeforhøjelse som følge af kloakering af kolonihaverne.

Kloakeringen af de fire haveforeninger ved Brabrandsøen er i øjeblikket i EU udbud. Afgørelsen ventes i sidste halvdel af februar. Herefter er det planen, at entreprenør skal i gang hurtigst muligt.

NYTTIGE LINKS

Konsulentens råd om indkøb og lægning af kartofler

main3

Når man skal vælge kartoffelsorter til lægning i sin kolonihave anbefales det at man vælger sorter udfra deres sundhed og egnethed til spisebrug.

Skemaerne herunder omfatter sorter der anbefales til brug i kolonihaven, idet de alle er nematodresistente, er meget velegnede til spisebrug og de giver under normale forhold et fint udbytte.

Tidlige sorter:

Revelino: Meget tidlig, gulkødet og oval. Fast i kog. God under plasticdække.

Inova: Gulkødet og langoval. Ny sort. Bør prøves

Hamlet: Meget tidlig. Meget fin spisekvalitet. Egnet til plasticdækning.

Berber: Meget tidlig. Gulkødet og langoval. Fast i kog.

Torva: Højt udbytte af små/middelstore knolde. Fast i kog.

Hovedsorter:

Folva: Lysegule kødet og oval. Meget fin spisekvalitet. Let at dyrke. Fast i kog.

Jutlandia: Gulkødet og oval. Udsøgt spisekartoffel med god smag. God til lagring. Udbytte mellemstort.

Exquise: Gulkødet aspargestype. Meget fast i kog. Meget fin spisekvalitet.

Ditta: Gulkødet. Fast i kog. Stort udbytte. Bør forspires

Asva: Højt udbytte af store knolde. Fremragende smag.

Man kan ikke forvente at finde alle sorter hos sælgerne. Vælg 2-3 sorter til haven, evt ved at dele med naboen. Herved bliver der også mulighed for at prøve en ny sort i sin have Af sundhedsmæssige grunde er det vigtigt at skifte mellem arealerne. Så der ikke dyrkes på Samme stykke jord to år i træk. Det er bedst hvis jorden kan få 2 kartoffelfrie år. Brug ikke egne kartofler til avl. Køb ALTID nye læggekartofler. Kun herved kan sundheden I avlen sikres.

God fornøjelse med kartoflerne!