Spildevandskloakering af kolonihaver

main13

Side med sidste nyt fra Århuskredsen
ANG: KLOAKERING I KOLONIHAVERNE

SIDSTE NYT – 5. august 2015: Aarhus Kommune betaler anlægsudgifterne til kloakeringen, og havejejerne tilbagebetaler beløbet via en forhøjelse af areallejen over 30 år. I gennemsnit vil areallejen stige med godt 300 kroner per måned.

Det er Teknisk udvalgs indstilling til Byrådet til behandling onsdag den 8.maj 2013
Betaling for kloakering af kommunalt ejede kolonihaver Udvalget kunne ikke tiltræde Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø indstilling.

Et flertal bestående af Steen B. Andersen, Jan Ravn Christensen, Jette Jensen og Henrik Vestergaard anbefaler, at kloakeringen finansieres af Aarhus Kommune, og at tilbagebetalingen fra kolonihaveejerne sker via forhøjelse af areallejen. Det forudsættes, at de økonomiske konsekvenser indarbejdes i forbindelse med budgetlægningen.

Niels Christian Selchau-Mark anser det ikke for at være en kommunal kerneopgave at eje kolonihaver og anbefaler derfor, at kolonihaverne sælges.
Ango Winther og Niels Brammer var forhindret i at være til stede under sagens behandling den 29. april 2013.

Fra byrådsmødes afholdelse den 8. maj 2013 Sag 17.
Betaling for kloakering af kommunale ejede kolonihaver.

Et næsten enig byråd med vestremanden Vestergård i spidsen vedtog at Århus Kommune kloakere kolonihaverne til havelågen og udgiften bliver en højere jordleje til haveforeningerne.
Det økonomiske skal behandles senere, hvor det også blev oplyst i byrådet ,at Århuskredsen bliver indkaldt til møde med Århus Kommune.
Der var et ændringsforslag fra de konservative om at haveejer kunne købe deres kolonihaver, men det blev nedstemt.
Århuskredsen er meget tilfreds med det vedtagne forslag, det håber vi også at haveejerne er tilfredse med.
Det var det ønsker vi kom frem med på vores møde med Århus Kommune.
Århus Kommune skal behandle det økonomiske i deres budget til efteråret.

Markedsleje og ventelister.

Kolonihaver skal igen være for alle
Regeringen, DF og EL vedtager lovændring, som betyder lavere leje og åbne ventelister til landeis kolonihaver.
Det skal være muligt for danskere i alle indtægtsgrupper at have adgang til en kolonihave. Sådan lyder præmissen bag en lovændring, som et flertal af Folketingets partier vedtog mandag.
Regeringen, Enhedslisten og Dansk Folkeparti har vedtaget, at kommuner og andre offentlige ejere af kolonihaver kan sætte lejen lavere end markedsprisen.
– Selve kolonihavetanken er indbegrebet af sol, sommer og god stemning, og kolonihaver er et socialt og kulturelt fænomen, vi har dyrket i Danmark i mere end 100 år, siger miljøminister Pia Olsen Dyhr (SF).

Den private grønne plet

– For en stor gruppe danskere er det den eneste mulighed, de har, for at få deres helt private, grønne plet. Nu giver vi kommunerne og staten mulighed for at sætte et overkommeligt leje for kolonihavepriserne, hvor flest muligt kan være med, tilføjer hun.
Statsforvaltningen Hovedstaden slog fast tilbage i 2009, at kommunerne ikke måtte leje kolonihaver ud til under markedspris. Det skabte en forventning om, at kolonihavepriserne ville stige.
Som ejer af cirka 65 procent af landets 62.000 kolonihaver får kommunerne og staten nu mulighed for at leje ud til under markedspris.

Skal oprette åbne ventelister

Ændringen af kolonihaveloven betyder desuden, at staten og kommunerne også skal oprette åbne ventelister, så det bliver mere gennemskueligt for dem, der drømmer om at fa deres egen kolonihave
– Kolonihaver var på vej til udelukkende at blive fristeder for dem med de højeste indtægter, og det er slet, slet ikke meningen med kolonihaverne, siger Dansk Folkepartis miljøordfører, Jørn Dohrmann.
– Derfor er Dansk Folkeparti varme tilhængere af lovændringen, så alle, der har interesse for at få en kolonihave, nu kan skrive sig op på en venteliste, tilføjer han.
Ændringen af kolonihaveloven betyder desuden, at områder, der tidligere var anført som “ikke varige”, kan indmeldes som varige og dermed sikres mod fremtidig nedlæggelse.
Lovændringen træder i kraft l. juli 2013. Citat fra Jyllandsposten
Oplægget til finansiering af kloakering af kolonihaver Oplægget til byrådets budget

Sidste nyt ang. kloakering i kolonihaverne 26. november 2013

Aarhus Byråd får snarest forelagt ansøgning om anlægsbevilling til kloakering af de fire haveforeninger samt godkendelse af tillæg til lejekontrakt omfattende lejeforhøjelse som følge af kloakering af kolonihaverne.

Kloakeringen af de fire haveforeninger ved Brabrandsøen er i øjeblikket i EU udbud. Afgørelsen ventes i sidste halvdel af februar. Herefter er det planen, at entreprenør skal i gang hurtigst muligt.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *