Haveforeningen Kirkevangen

Forfatterens detaljer

Navn: Haveforeningen Kirkevangen
Dato registreret: 27. juli 2015

Seneste indlæg

  1. 🎅🎄GLÆDELIG JUL OG GODT NYTÅR TIL ALLE. VI SES I 2022🎉🎊🎆 — 15. december 2021
  2. Referat fra Generalforsamlingen 2021 — 27. juli 2021
  3. Generalforsamling 1. juli 2021 klokken 18 i Reginehøjs festlokale — 31. maj 2021
  4. Forårsbrev 2021 — 13. april 2021
  5. Januar 2021 hjemmesiden er under opdatering. Rubrik bestyrelse og kontakt er opdateret. — 4. januar 2021

Forfatterens indlægs liste

jul 27

Opskrivning til have i Havekolonien Kirkevangen

Opskrivning til have i Havekolonien Kirkevangen Vi er en forening, der hører under Kolonihaveforbundet for Danmark. Alle foreninger har en venteliste til haver, men reglerne for hvordan denne liste forvaltes kan variere fra den ene forening til den anden. Det koster 100 kr. at blive skrevet op til have. I Kirkevangen er der derudover et årligt …

Læs mere »

Permanent link til denne artikel: https://www.haveforeningenkirkevangen.dk/wp/opskrivning-til-have-i-havekolonien-kirkevangen/

jul 27

Vand, toilet og el

Vand-installation Der er installeret vand i alle haver, og der er vandur i alle haver.Vandforbruget selvaflæses en gang årligt. Toilet-installation Septiktanke er under ingen omstændigheder lovlige. Tørkloset Til hver havelod kan der indrettes et tørkloset.Tørklosettet skal placeres og indrettes, så det ikke giver gener for de omboende.Samletanke kan der muligvis gives tilladelse til. Der indsendes et …

Læs mere »

Permanent link til denne artikel: https://www.haveforeningenkirkevangen.dk/wp/vand-toilet-og-el/

jul 27

Vurdering og salg af haver 2018

Vurdering og salg af haver 2018 Hvis din have skal sælges/vurderes, så henvend dig til foreningens formand: Thomas Hou Mandsfeldt Have nr. 25 -Tlf.: 21 67 09 11 – e-mail: kirkevangenhf@gmail.com Haveforeningen formue d. 1/1 – 2017 er: ……86.343 kr. Dette er for hver have (1/58 af formuen) ……..1.488 kr. Procedure vedr. vurdering og salg af haver: Lejer henvender …

Læs mere »

Permanent link til denne artikel: https://www.haveforeningenkirkevangen.dk/wp/vurdering-og-salg-af-haver-2015/

jul 27

Ordensreglement for Havekolonien Kirkevangen

Ordensreglement for Havekolonien Kirkevangen 1.      Foreningens formål er at varetage medlemmernes interesser, og at værne om havefreden samt at yde medlemmerne vejledning og støtte. 2.     Foreningen er medlem af Kolonihaveforbundets Århus kreds og Kolonihaveforbundet for Danmark. Medlemmerne modtager derigennem kolonihavebladet samt vejledning angående havens dyrkning, bekæmpelse af sygdomme på træer og buske mv. ved Århus-kredsens konsulent.  3.     Overdragelse …

Læs mere »

Permanent link til denne artikel: https://www.haveforeningenkirkevangen.dk/wp/ordensreglement-for-havekolonien-kirkevangen/

jul 27

10 Brandgode råd

10 BRANDGODE RÅD RØGALARMER REDDER LIV Tjek jævnligt om alarmen virker. Hav nye batterier liggende. ILDSTEDER OG SKORSTENE Vær forsigtig ved opsætning og brug af ildsteder og skorstene, hvor disse er tilladte. Kontakt din skorstensfejer. LEVENDE LYS OG CIGARETTER Forlad aldrig – og sov aldrig – i rum med levende lys og tændte cigaretter. SELVANTÆNDELIGE …

Læs mere »

Permanent link til denne artikel: https://www.haveforeningenkirkevangen.dk/wp/10-brandgode-raad/

jul 27

Havevandring

Bestyrelsen vil, i løbet af sommeren, jævnligt foretage havevandring, for besigtigelse af havernes tilstand.

Permanent link til denne artikel: https://www.haveforeningenkirkevangen.dk/wp/havevandring/

jul 27

Præmiemodtagere i Havekolonien Kirkevangen

Følgende haver har modtaget Kolonihaveforbundets præmie for veldyrket have: 2017 Gloria Fernandez – Have nr. 29a Signe Jensen – Have nr. 20 Allan Kielsen-Jørgensen – Have nr. 27 2016 Bente Brund – Have nr. 46 Maja Jensen – Have nr. 23a Lasse Møller – Have nr. 4 Ulrich Reimer Zickert – Have nr. 23 2015 …

Læs mere »

Permanent link til denne artikel: https://www.haveforeningenkirkevangen.dk/wp/praemiemodtagere-i-havekolonien-kirkevangen/

jul 27

Spildevandskloakering af kolonihaver

Side med sidste nyt fra Århuskredsen ANG: KLOAKERING I KOLONIHAVERNE SIDSTE NYT – 5. august 2015: Aarhus Kommune betaler anlægsudgifterne til kloakeringen, og havejejerne tilbagebetaler beløbet via en forhøjelse af areallejen over 30 år. I gennemsnit vil areallejen stige med godt 300 kroner per måned. Det er Teknisk udvalgs indstilling til Byrådet til behandling onsdag …

Læs mere »

Permanent link til denne artikel: https://www.haveforeningenkirkevangen.dk/wp/spildevandskloakering-af-kolonihaver/

jul 27

Høringssvar vedr. kloakering indsendt af Haveforeningen Kirkevangen 2010

Høringssvar angående spildevandsplan 2010 – 2012 Indsendt af Haveforeningen Kirkevangen, Skovvangsvej 49 Af spildevandsplanen fremgår det at der planlægges at gennemføre kloakering af samtlige kolonihaver i Århus inden 2021. Begrundelsen er at spildevandsbortskaffelsen for de ikke kloakerede haver kan udgøre et problem for grundvand og overfladevand, ligesom den kan udgøre et hygiejnisk problem. Vi ser …

Læs mere »

Permanent link til denne artikel: https://www.haveforeningenkirkevangen.dk/wp/hoeringssvar-2010/

jul 27

Links

  Bolius om kolonihaver Kolonihaver opstod som nyttehaver og fristeder for arbejderbefolkningen i de tætbefolkede byer. Der er findes kolonihaveforeninger i hele landet, og de fleste lejer jorden af kommunen eller staten. Det International Kolonihaveforbund Office International du Coin de Terre et des Jardins Familiaux We are the most important, European non-profit making regroupment of …

Læs mere »

Permanent link til denne artikel: https://www.haveforeningenkirkevangen.dk/wp/links/

Flere indlæg «

» Nyere indlæg